Bild
Länkstig

Biomarkör för autism

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Autismspektrumstörning (ASD) är ett samlingsnamn för vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att identifiera tidiga biomarkörer kan hjälpa till att upptäcka underliggande biokemiska orsaker till ASD, förbättra tidig identifiering och hjälpa till att övervaka resultatet av farmaceutiska behandlingar. Syftet med detta projekt är att förstå hur infektioner hos för tidigt födda barn interagerar med genetiska faktorer som ökar risken för autism för att identifiera tidiga biomarkörer för autism och därför identifiera nya terapeutiska mål.

Bakgrund

För tidigt födda barn har en mycket ökad risk för att drabbas av olika medicinska komplikationer. Extrem prematuritet (<28 graviditetsveckor) är kopplat till en markant förhöjd risk att utveckla autism (ASD). Man känner till att infektioner hos mamman ger en ökad risk för att barn föds förtidigt samtidigt har man sett neuro-inflammatoriska processer i hjärnvävnad hos autistiska patienter. Experimentella studier har dessutom kopplar autistiska beteende efter foster/neonatal inflammation. Förståelsen för de bakomliggande mekanismerna i hjärnan som bidrar till autism är liten och det saknas tidiga biomarkörer för att identifiera nyfödda barn som kan komma att utveckla ASD.

Autismdiagnos baseras på observationer av kliniska symtom såsom förändrade beteenden som inträffar när patienten är cirka 2 år. Det är svårt att ställa diagnos hos barn som är yngre än två år. Autism är ett komplext tillstånd, det har föreslagits att kombinationen av förtidig födsel och vissa mottagliga gener kan göra spädbarn känsligare för miljöfaktorer såsom infektioner efter födseln, som i sin tur bidrar till patogenes vid autism.

Projektet kommer att använda moderna metoder för att öka förståelsen för underliggande mekanismer i hjärnan och bidra med nya data om ASD-relaterade biomarkörprofiler i både kliniskt relevanta djurmodeller och i en unik patientkohort. Projektet har också potential att upptäcka nya behandlingar.

Gruppmedlemmar

Finansiering

  • Lundbeck Foundation: International post-doc fellowship 2020
  • Projektbunden doktorandanställning vid Sahlgrenska akademin 2022
  • Vetenskapsrådet: Starting Grant 2023

Samarbeten