Länkstig

Adipose Tissue Functionality in Metabolic Disease and Breast Cancer Progression

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Fetma ökar risken för typ-2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och flera typer av cancer. Det är emellertid fettvävens funktion snarare än den absoluta mängden kroppsfett som avgör sjukdomsrisken.

Vi undersöker mekanismer för försämrad eller upprätthållen fettvävsfunktion vid fettvävsexpansion (viktökning), och vilken roll fettväven spelar för metabol reglering på helkroppsnivå samt för bröstcancerprogression. I synnerhet fokuserar vi på:

1) Interaktioner mellan fettvävsinneboende celler som exempelvis fettceller och makrofager, fettceller och bröstcancerceller
2) Fettcellernas mitokondriefunktion och dess betydelse för systemisk energiomsättning
3) Metabola och immunologiska effekter av olika fettvävsproducerade hormon (adipokiner)

Gruppmedlemmar

Ingrid Wernstedt Asterholm, PhD, forskargruppsledare

Marco Bauzá-Thorbrügge, PhD, postdoktor
Milica Vujičić, PhD, forskare

Charlène Perian, doktorand
Isabella Broderick, student, amanuens
Shabnam Zamani, student, amanuens