Länkstig

Cellulär neurofysiologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Vårt huvudintresse är hur synapserna i hjärnan fungerar och hur de kan ändra sina signaleringsegenskaper i samband med exempelvis inlärning och glömska.

Vår grupp använder oss av elektrofysiologiska metoder för att undersöka olika aspekter av elektrisk signalering i hjärnan. Vi är intresserade av hur synapser förändrar sin signalering i samband med hjärnans normala utveckling, inlärning och neurodegenerativa sjukdomar som exempelvis Alzheimers och Huntingtons sjukdom.
Ett speciellt intresse i forskargruppen är hur s.k. tysta synapser är inblandade i utveckling, inlärning och hjärnsjukdom. Ett annat speciellt intresse är hur både frisk och sjuk cerebrospinalvätska (”ryggmärgsvätska”) påverkar signalering i hjärnan.

Gruppmedlemmar

Setareh Alabaf Sabbaghi, MD, doktorand
Mats Andersson, doktorand
Erik Arthursson, amanuens
Fredrik Asztely, MD, neurolog, docent
Andreas Björefeldt, PhD, postdoc
Thomas Bontell Olsson, MD, patolog, doktorand
Johan Ehn, MD
My Forsberg, doktorand
Sebastian Illes, forskare
Julia Izsak, MD, doktorand
Shadi Khorsand Jalali, amanuens
Samuel Klemetz, amanuens
Tim Lyckenvik, MD, doktorand
Henrik Michaelsson, MD
Sofia Rasmusson, amanuens

Ilse Riebe, MD, PhD, forskare
Henrik Seth, PhD, docent
Joakim Strandberg, MD, PhD, forskare
Johan Svensson, amanuens
Pontus Wasling, MD, PhD, forskare, neurolog
Dzeneta Vizlin Hodzic, PhD, forskare
Dinna Zhou, amanuens