Bild
Svartklädd gravid kvinna håller händerna över magen
Foto: pexel.com/pixabay
Länkstig

Fetma och förhöjda androgennivåer hos kvinnor

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är ett vanligt tillstånd och drabbar mer än var tionde kvinna. Kvinnor med PCOS har förhöjda nivåer av manligt könshormon som är starkt kopplat till bukfetma, en ökad risk för diabetes och en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. Kvinnor med PCOS har förhöjda androgennivåer även under graviditet och betydelsen av manligt könshormon under fosterlivet för utveckling av PCOS har uppmärksammats allt mer. Vårt övergripande mål är att identifiera nya strategier för behandling av PCOS och förebyggande behandling för att skydda barn till kvinnor med PCOS från att utveckla syndromet.

Bakgrund

PCOS karaktäriseras av ökad mängd manligt könshormon, mensrubbningar, insulinresistens, fetma och svårigheter att bli gravid.

Orsaken till PCOS är inte klarlagd, men miljön under fosterlivet, som exponering för manligt könshormon via mammans blod, tros vara en viktig faktor. Det faktum att döttrar till kvinnor med PCOS löper en ökad risk att drabbas av PCOS talar för att fostermiljön kan spela en avgörande roll.

Överviktiga kvinnor och kvinnor med PCOS har lägre nivåer av hormonet adiponektin under graviditeten, vilket kan kopplas till barn som föds stora för sin ålder. Dessa barn löper i sin tur större risk att drabbas av metabola syndromet i vuxen ålder.

Vår forskning

Vi har i tidigare studier på möss visat att adiponektin har en viktig roll för fettvävens funktion och troligtvis även för utvecklingen av fetma och insulinresistens vid PCOS. Vi har även visat att ökade adiponektinnivåer under fosterlivet programmerar avkomman till en bättre metabol hälsa senare i livet.

Forskargruppen jobbar nu med att karakterisera de endokrina mekanismer genom vilka testosteron och adiponektin påverkar moderkakans funktion och fostertillväxt. I våra pågående studier undersöker vi även hur adiponektin kopplar till beteende och psykisk hälsa.