Länkstig

Treating the newborn brain

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Förtidig förlossning utgör ett globalt hälsoproblem med en ökad risk för att barnet drabbas av allvarliga sjukdomar såväl direkt efter födseln som senare. Infektioner hos mamman är en känd riskfaktor för prematur födsel som också är kopplat till ökad risk för neurologiska skador hos barnet som cerebral pares, kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det saknas dock full förståelse för den underliggande patofysiologin och vi saknar biomarkörer som kan identifiera riskbarn som kan bli aktuella för behandlingsinterventioner. Vår forskning undersöker hur dessa skador uppstår i hjärnan och olika hjärnskyddande behandlingar. Studierna sker i såväl unika patientgrupper som i kliniskt relevanta djurmodeller med moderna cellulära och molekylära metoder.

Gruppmedlemmar

Carina Mallard, forskargruppsledare

Pernilla Svedin, forskarassistent
Veronika Golubinskaya, forskarassistent
Maryam Ardalan, postdoktor
Tetyana Chumak, postdoktor
Giacomo Gravina, doktorand
Takuya Kawamura, doktorand