Bild
Mikroskopisk bild av hjärnvävnad
Foto: Xiaoyang Wang
Länkstig

Perinatal Brain Injury

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Perinatal hjärnskada är en av de främsta orsakerna till cerebral pares och är starkt förknippad med sensoriska, kognitiva och psykologiska störningar hos barn. Studier från oss och andra har visat att inflammation, apoptos, mitokondriell dysfunktion, omognad av oligodendrocyter, tidigt födelse och genetiska faktorer spelar en roll vid perinatal hjärnskada och cerebral pares. Vi förstår fortfarande inte helt mekanismerna bakom skadeutveckling och progression och det finns fortfarande inga effektiva förebygganden eller behandlingar.
Målet med vår forskning är att grundläggande förbättra vår kunskap om de viktigaste faktorerna som påverkar hjärnans utveckling och skadeprocesser under perinatal perioden och att generera förebyggande behandling och behandlingsmetoder för perinatal hjärnskada och cerebral pares.