Bild
(A) Immunfärgning av en langerhansk ö från människa. (B) Elektrisk aktivitet avledd från en beta-cells i en langerhansk ö när blodsockerhalten ökar från 1 till 10 resp. 20 mmol/l (~0,2 till 2 resp 4g/l)
Länkstig

Diabetes and pancreatic islets

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektets storlek
13 miljoner kronor
Projekttid
2014 - 2024
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Finansiär
Vetenskapsrådet, DRWF-Sweden

Kort beskrivning

Pankreas langerhanska öar spelar en central roll i regleringen av blodsockerkoncentrationen. Denna reglering sker genom frisättning av de tre hormonerna insulin (från beta-celler), glukagon (alfa-celler) och somatostatin (delta-celler). Vi undersöker denna reglering med ett spektrum av avancerade tekniker som medger undersökningar av enskilda isolerade cellers aktivitet, hur frisättningen av de olika hormonerna samordnas i den enskilda ön och samspelet mellan de langerhanska öarna och resten av kroppen (hjärna, fettväv, tarm och lever). Våra undersökningar visar att elektriska impulser spelar en central roll i alla dessa processer. Vi studerar hur dessa – mycket små – elektriska signaler uppkommer och hur de leder till ökad respektive minskad hormonfrisättning under olika fysiologiska betingelser.

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare: Patrik Rorsman, professor

Dr Ahmed Alrifaiy, Dr Anna Benrick, Dr Massimo Muratore, Dr Haiqiang Dou, Dr Johan Tolö, Dr Nikhil Gandasi, Dr Lakshmi Kotegala, Dr Carolina Miranda, Cristiano Santos (doktorand), Myrvete Hoti (administratör)

Utvalda publikationer

 1. Somatostatin secretion by Na(+)-dependent Ca(2+)-induced Ca(2+) release in pancreatic delta-cells
  Vergari E, Denwood G, Salehi A, Zhang Q, Adam J, Alrifaiy A, Wernstedt Asterholm I, Benrick A, Chibalina MV, Eliasson L, Guida C, Hill TG, Hamilton A, Ramracheya R, Reimann F, Rorsman NJG, Spilliotis I, Tarasov AI, Walker JN, Rorsman P, Briant LJB.
  Nat Metab2:32-40 (2020).
 2. A method for the generation of human stem cell-derived alpha cells
  Peterson QP, Veres A, Chen L, Slama MQ, Kenty JHR, Hassoun S, Brown MR, Dou H, Duffy CD, Zhou Q, Matveyenko AV, Tyrberg B, Sorhede-Winzell M, Rorsman P, Melton DA.
  Nat Commun11:2241 (2020).
 3. Insulin inhibits glucagon release by SGLT2-induced stimulation of somatostatin secretion
  Vergari E, Knudsen JG, Ramracheya R, Salehi A, Zhang Q, Adam J, Asterholm IW, Benrick A, Briant LJB, Chibalina MV, Gribble FM, Hamilton A, Hastoy B, Reimann F, Rorsman NJG, Spiliotis, II, Tarasov A, Wu Y, Ashcroft FM, Rorsman P.
  Nat Commun10:139 (2019).
 4. Dysregulation of Glucagon Secretion by Hyperglycemia-Induced Sodium-Dependent Reduction of ATP Production
  Knudsen JG, Hamilton A, Ramracheya R, Tarasov AI, Brereton M, Haythorne E, Chibalina MV, Spegel P, Mulder H, Zhang Q, Ashcroft FM, Adam J, Rorsman P.
  Cell Metab29:430-42 (2019).
 5. GLP-1 stimulates insulin secretion by PKC-dependent TRPM4 and TRPM5 activation
  Shigeto M, Ramracheya R, Tarasov AI, Cha CY, Chibalina MV, Hastoy B, Philippaert K, Reinbothe T, Rorsman N, Salehi A, Sones WR, Vergari E, Weston C, Gorelik J, Katsura M, Nikolaev VO, Vennekens R, Zaccolo M, Galione A, Johnson PR, Kaku K, Ladds G, Rorsman P.
  J Clin Invest. 125:4714-28 (2015).

Fler publikationer: Publikationslista – Patrik Rorsman