Länkstig

The regulation of adiponectin secretion in white adipocytes - in metabolic health and disease

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Målet med vår forskning är att förstå hur frisättning av adipocythormonet adiponektin regleras samt hur styrande processer är störda vid metabol sjukdom. Vi har definierat att adiponektin-innehållande vesiklar utsöndras från vita adipocyter som svar på cAMP/katekolaminer samt att adrenergt stimulerad adiponektinfrisättning är störd vid överviktsrelaterad diabetes. Vi tror att defekt utsöndring av adiponektin ligger bakom de låga adiponektinnivåerna observerade i patienter med överviktsrelaterad diabetes. I vår forskning kombinerar vi högupplösta studier på sub-cellulär nivå med undersökningar av helkroppsfysiologi. Vi hoppas att vår forskning ska leda till nya möjligheter att förebygga och behandla metabol ohälsa.

Medlemmar

Charlotta Olofsson, Docent, forskningsgruppsledare
Saliha Musovic, PhD
Man Mohan Shrestha, PhD

Marco Bauzá-Thorbrügge, PhD
Marina Kalds Said, PhD student