Göteborgs universitet
Länkstig

Medicinsk basvetenskap: farmakologi och fysiologi

Tillgängliga handledare och forskningsprojekt inom medicinsk basvetenskap på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, omgång 2024

Sektionen för farmakologi

Läs mer om forskningen på sektionens webbsida. Nedan listas möjliga handledare inom sektionen. Du kan läsa mer om dem och deras forskning och se hur du kommer i kontakt med dem genom att klicka på namnen:

Agneta Ekman – Inflammatoriska mekanismer och depression
Elias Eriksson – Psychopharmacology group
Filip Bergquist – Parkinsonbehandling
Susanna Wallerstedt – Rationell och säker läkemedelsbehandling
Michael Winder – Autonoma nervsystemet
Francesco Longo
Carmen Corciulo
Fredrik Hieronymus – Clinical psychopharmacology group

 

Sektionen för fysiologi

Läs gärna om forskningen på sektionens webbsida. Nedan listas möjliga handledare och forskargrupper eller projekt.

Enheten för cirkulation-/njur-/gastro-/perinatalfysiologi

Ulrika Andersson Hall – Metabol forskning vid graviditet / PONCH Pregnancy Obesity Nutrition Child Health
Kerstin Ebefors – Molecular mechanisms behind glomerular kidney disease and kidney cancer
Joakim Ek – Vascular changes and blood-brain barrier function in brain injuries of the newborn
Jenny Gustafsson – Goblet cells as regulators of gut immune responses
Agneta Holmäng – Metabol forskning vid graviditet / PONCH Pregnancy Obesity Nutrition Child Health
Maria Johansson – Cardiovascular research
Carina Mallard – Treating the newborn brain
Holger Nilsson – Vascular function
Jenny Nyström – Njurfunktion och glomerulär njursjukdom

Enheten för endokrin fysiologi

Suzanne Dickson – Neurobiology of eating behaviours
Linda Engström Ruud – Brain circuits and anti-obesity treatment: How do GLP-1 analogs cause weight loss?
Johan Ruud – Identifying mechanisms in cancer- or infection-induced weight loss and disturbed glucose metabolism

Enheten för metabol fysiologi

Anna Benrick – Obesity and androgen excess in women
Jean-Philippe Krieger
 – Does obesity need a vagal reset?
Anders Rosengren
 – Clinical investigations, bioinformatics and experimental studies aiming to better understand the pathophysiology of type 2 diabetes and identify more specific treatment
Ingrid Wernstedt Asterholm
 – Adipose Tissue Functionality in Metabolic Disease and Breast Cancer Progression

Enheten för neurofysiologi

Lars-Gunnar Pettersson – Neuronal control and recovery of skilled arm/hand movements
Johan Wessberg
 – Tactile Sensory Mechanisms of the Human Hand and Hairy Skin