Länkstig

Carina Mallard

Prorektor

Universitetsledningen
Besöksadress
Universitetsplatsen 1, Vasaparken
41124 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Prorektor

Universitetsledningen
Telefon
Besöksadress
Universitetsplatsen 1, Vasaparken
41124 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Professor

Sektionen för fysiologi
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 11
41390 Göteborg
Rumsnummer
4431
Postadress
Box 432
40530 Göteborg

Om Carina Mallard

Carina Mallard är prorektor vid Göteborgs universitet sedan 1 juli 2023. Prorektor är ställföreträdande rektor och har övergripande ansvar för forskningsfrågor inklusive forskningsinfrastruktur. Prorektor är ordförande i forskningsnämnden.

Carina Mallard var under perioden 2021–2023 vicerektor för forskning. Hon är professor i experimentell perinatal hjärnskadeforskning. Hennes forskning handlar om hjärnskador hos för tidigt födda barn. Carina Mallard läste sin grundutbildning i fysiologi vid Lunds universitet och disputerade vid University of Auckland 1995 i ämnet pediatrik. 2006 blev hon professor i fysiologi vid Göteborgs universitet.

Carina Mallard var gästprofessor vid Kings College i London under fem år och innan hon tillträdde som vicerektor var hon mellan åren 2018 och 2021 chef för Core Facilities vid Göteborgs universitet. Från 2011 till 2015 var hon studierektor för forskarutbildningen vid Sahlgrenska akademin, en position hon innan dess haft vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Carina Mallard har haft flera nationella uppdrag för Vetenskapsrådet och internationella för EU. Med start 2004 har hon handlett 20 doktorander fram till disputation.

Forskargrupp

Treating the newborn brain