Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Blodtrycksmätning
Länkstig

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård

Program
V2HSV
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1V05E
Ansökan stängd

Kort om programmet

Denna utbildning riktar sig till dig som vill utveckla dig inom den högspecialiserade och mångfacetterade hjärtsjukvården. Det finns en stor efterfrågan på specialistsjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå inom detta fält. Programmet är en karriärmöjlighet som också ger dig tillfälle att bidra till att möta de stora behov som finns inom hjärtsjukvården.

Om utbildningen

Denna specialistutbildning har ett fokus på medicinsk vetenskap och ett tätt samarbete finns mellan universitetet och verksamhetsområdena Kardiologi och Thorax på Sahlgrenska sjukhuset.

Programmet ger verktyg och särskilda kunskaper om hjärtsjukvård som kan användas vid avancerad vård och omvårdnad i det kliniska arbetet inom olika typer av hjärtsjukvård. Du får fördjupade kunskaper i avancerad bedömning, planering, prevention, stöd till egenvård och uppföljning av patienter med olika former av hjärtsjukdom. I utbildningen ingår också ett självständigt arbete som syftar till att ge dig kompetens för att utveckla vården, arbeta evidensbaserat samt att implementera forskningsresultat. 

Du antas som student vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa men programmet ges i samverkan med institutionen för medicin. 

Mer detaljerad information om programmet hittar du här 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, ett års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska, svenska B och engelska A på gymnasienivå eller motsvarande.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-och sjukvård där tex vid sjukhus, primärvård  och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen. 

Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal. 

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot hjärtsjukvård är en akademisk yrkesutbildning som leder till magisterexamen och specialistsjuksköterskeexamen. 

Specialistsjuksköterskor inom hjärtsjukvård kan arbeta inom såväl slutenvård som öppenvård.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Specialistsjuksköterskeprogrammets
huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap,
medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap. Studierna
bedrivs på halvfart där både campusförlagd och webbaserad undervisning ingår.

Lokaler

Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment.

Läs mer om lokaler