Länkstig

Biomedicinska analytikerprogrammet

Program
M1BMA
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Study pace
100%
Time
Dag
Location
Göteborg
Study form
Campus
Language
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Application code
GU-1G02E
Ansökan stängd

Kort om programmet

Biomedicinska analytikerprogrammet är en utbildning för dig som är intresserad av biomedicin, teknik och människor och som vill arbeta med kvalificerat laboratoriearbete och undersökningsmetodik. Du väljer att specialisera dig inom laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Utbildningen ger dig en yrkesexamen och legitimation som biomedicinsk analytiker samt en kandidatexamen. Biomedicinska analytiker är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier. Huvudområdet är biomedicinsk laboratorievetenskap, dess teoretiska och praktiska grund samt kliniska tillämpningar. Första året får du en introduktion till yrket och en bas inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Du läser även kurser i anatomi och fysiologi, vetenskaplig metodik och statistik, kemi och biokemi, farmakologi samt cellbiologi.

Inför termin 3 väljer du inriktning, laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. De inriktningsspecifika kurserna omfattar 90 av totalt 180 hp. Laboratoriemedicin innehåller medicinska ämnen som patologi, klinisk kemi, hematologi, transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi och immunologi. Klinisk fysiologi innehåller ämnen som nuklearmedicin, medicinsk informatik neurofysiologi, cirkulationsfysiologi, respirationsfysiologi, njur-och gastrofysiologi samt omvårdnad. 

Under den senare delen av utbildningen genomför du cirka 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning inom Västra Götalandsregionen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, laborationer, metodövningar, seminarier samt fältstudier och utformas så att du tränas i aktivt kunskapssökande och kritiskt tänkande. Litteraturen är till stor del på engelska.

Läs mer om utbildningen här: 
https://www.gu.se/biomedicin/studera-hos-oss/biomedicinska-analytikerpr…

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller 3c

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar totalt cirka 20 veckor och sker inom kliniska laboratorier, fysiologkliniker och vårdavdelningar framför allt inom Västra Götalandsregionen.

Genom VFU får du en bild om vad yrkesrollen innebär och får möjlighet att testa dina kunskaper i verkliga situationer och miljöer som annars är svåra att återskapa i den akademiska miljön. Hos oss har du även möjlighet att göra VFU utomlands. Hygieniska krav inom hälso- och sjukvården medför att privata kläder samt ringar, armband och armbandsur inte får bäras under den verksamhetsförlagda utbildningen samt att arbete i kontakt med patient alltid görs med kortärmade skyddskläder.

Efter studierna

Programmet ger dig en bred kunskapsbas för studier på avancerad nivå vilka kan leda till en magister- eller masterexamen. Ett års studier på avancerad nivå krävs för fortsatta studier på forskarnivå.

Biomedicinska analytiker har en central och ansvarsfull roll på hälso- och sjukvårdens laboratorier och kliniker, där de tar fram underlag för diagnos och behandling. De är också eftertraktade inom läkemedelsindustri och bioteknikföretag. Arbetsmarknaden är mycket god. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, laborationer, metodövningar, seminarier samt fältstudier och utformas så att du tränas i aktivt kunskapssökande och kritiskt tänkande.

Lokaler

Den teoretiska undervisningen sker i huvudsak på Medicinareberget och inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den verksamhetsförlagda kliniska undervisningen genomförs inom olika kliniska specialiteter vid universitets-/regionsjukhus eller länssjukhus. Denna del av utbildningen kan förläggas till andra orter än Göteborg men företrädesvis Västra Götalandsregionen.

Studier utomlands

Det finns goda möjligheter att förlägga delar av utbildningen utomlands, till exempel lärosäten i Europa, Asien eller Australien. Utlandsstudierna kan genomföras under sista året på utbildningen, antingen under den verksamhetsförlagda utbildningen eller under examensarbetet. Göteborgs universitet har samarbete med flera partneruniversitet runt om i världen.