Bild
gravid kvinna
Länkstig

Mamma hursomhelst. Litterära, vårdrelaterade och mediala berättelser

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Litteraturvetenskapliga intitutionen vid Uppsala universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Detta projekt är en del av det större forskningsprojektet Mamma hursomhelst, vars övergripande syfte är att synliggöra olika föreställningar och upplevelser av moderskap i dag.

Cecilia Petterssons del av projektet utgörs av att planera, genomföra och beforska en biblioterapeutisk läsecirkel för kvinnor med psykisk ohälsa efter förlossning. Syftet är att erhålla fördjupad kunskap om kvinnornas erfarenhet av biblioterapi, dvs läsning i hälsofrämjande syfte, och om terapiformen framstår som en åtgärd som kan öka välbefinnandet för denna målgrupp.

Läsecirkeln genomfördes under våren 2019. Materialet till forskningsstudien hämtades in via deltagande observation och intervjuer med de kvinnor som deltog i läsecirkeln. Det kommer att ligga till grund för vetenskapliga artiklar och konferenspresentationer av projektet under 2020.