Bild
Mats Malm mottar medalj av kungen.
Länkstig

Mats Malm mottagare av H.M. Konungens medalj

Onsdagen den 1 februari delade Kungen ut H.M. Konungens medalj vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet. Bland mottagarna fanns Mats Malm, professor i litteratur vid Göteborg universitet och Svenska Akademiens ständige sekreterare.

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster i samhället.

Bild
porträtt av Mats Malm
Foto: Johan Wingborg

Mats Malm mottog H.M. Konungens medalj av 12:e storleken i Serafimerordens band för förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende.

– Det var en oväntad och stimulerande uppmärksamhet! Akademierna är ju instiftade för att vara till nytta långsiktigt medan samhället förändras snabbt. Det är en utmaning att hitta rätt metoder i det arbetet, en uppgift jag tycker är meningsfull och givande. En extra glädje och puff blir det att få ett erkännande som den här medaljen, säger Mats Malm.

Mats Malm är professor i litteratur vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Från juni 2019 är han tjänstledig för att vara Svenska Akademiens ständige sekreterare.

Bild
Guldmedalj i blått band
H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band
Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna