Bild
Foto: Pixabay
Länkstig

Kroppskonstruktioner. Transmotiv och kroppar i förvandling i svensk skönlitterär prosa.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Kort beskrivning

Min avhandling kommer att handla om transmotiv i svensk skönlitteratur under fyrtio år. På tiotalet exloderade intresset för att skildra olika former av transgöranden och könsväxlingar i svensk litteratur, men det betyder inte att transmotiv är något nytt i litteraturen. Mitt projekt undersöker decennierna som föregick denna kambriska explosion, från 1972 till 2012, för att se vilka fantasier och farhågor som transfigurer har burit på. I centrum för mitt intresse står skildringar av den förvandlade och könsgrumlande kroppsligheten.