Länkstig

Boken till barnet – att skapa, förvalta och förmedla ett kulturarv genom Barnbiblioteket Saga

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Finansiär
Barnboksinstitutet

Kort beskrivning

Tillsammans med en rad forskare från olika lärosäten i Sverige, under ledning av fil. dr. Åsa Warnqvist, föreståndare vid Svenska barnboksinstitutet, bedriver Olle Widhe forskning om Saga-biblioteket och dess arkiv.

Det övergripande syftet med detta projekt är att tillgängliggöra och forska om arkivet. De centrala frågeställningarna är rör vilka förhandlingar och förmedlingsprocesser ett verk måste passera för att nå fram till barnet för hundra år sedan? Vilka instanser och aktörer är inblandade? Hur förvaltas det barnlitterära arvet och för vem? Och hur kan digitaliseringsinsatser utformas så att arkivet blir tillgängligt för såväl forskare som barn och en bredare allmänhet?