Bild
5boys.com i regi av Anja Suša. Från vänster: Mats Nahlin, Stefan Abelsson, Emelie Strömberg, Bo Stenholm
5boys.com i regi av Anja Suša. Från vänster: Mats Nahlin, Stefan Abelsson, Emelie Strömberg, Bo Stenholm.
Foto: Ola Kjelbye
Länkstig

Dom stökar och bråkar och kastar sten. Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Kort beskrivning

I avhandlingen undersöker Sandra Grehn vilka dominerande diskurser rörande den unga gängmedlemmen, barn som medborgare och den patriarkala pojken som iscensätts i tre av Backa Teaters uppsättningar från 2009‒2012, samt om och hur dessa diskurser hybridiseras genom föreställningarnas komposition.

Genom att kombinera kritisk diskursanalys och föreställningsanalys analyserar jag Gangs of Gothenburg (2009/2010) och Lille kung Mattias (2009/2010) i regi av Mattias Andersson samt 5boys.com (2011/2012) i regi av Anja Suša. Grehn undersöker hur maktaxlarna kön/genus, sexualitet, ålder, nationalitet och vithet är verksamma i de dominerande diskurserna samt hur dessa diskurser hybridiseras genom föreställningarnas skådespelarkroppar, kostym, koreografi, mask, musik, ljus ljud, scenografi och interaktion med publiken.