Länkstig

Doktorandprojekt om poeter som reflekterar över poesins villkor

I höstas fick institutionen för litteratur, idéhistoria och religion fyra nya doktorander. En av dem är Mia Quirin, som är forskarstuderande i litteraturvetenskap.

Mia Quirins avhandlingsprojekt handlar om poetik, eller läran om diktkonsten – om hur poesi skrivs och idéer om hur poesi ska skrivas.

Bild
porträtt Mia Quirin
Mia Quirin

– Jag ska undersöka den svenskspråkiga poetiken från efterkrigstiden fram till i dag, och tittar då på prosatexter av poeter som reflekterar över poesins villkor och väsen, med utgångspunkt i sin egen konstnärliga praktik, säger Mia Quirin.

Vet du redan nu vilka författare du kommer att fokusera på?

– Ja, det blir ett helt gäng! Bland andra Gösta Oswald från slutet av 40-talet, Birgitta Trotzig, Bengt Emil Johnson, Lars Norén, Marie Lundquist, Lars Mikael Raattamaa och Hanna Nordenhök.

Hur har din första termin som doktorand varit?

– Jättebra! Det har varit ganska tyst i och med corona, det har inte varit så många på kontoret och de flesta seminarier har varit på Zoom, så inte lika mycket liv och rörelse som vanligt, men på ett sätt har det varit skönt för då har vi kunnat lära känna våra nya kolleger. Det var kul att vi var flera nya doktorander som började samtidigt, vi har fått bra kontakt och det har gjort att det inte har känts ensamt. Vi har varit ett stöd för varandra.

– Det har varit roligt och spännande att sätta igång med avhandlingsprojektet och inte bara fantisera om det, jag har också hunnit börja på några doktorandkurser. Så det har bara varit positivt, jag är själv överraskad över att jag kände mig så hemma på en gång.

Har du något tips till den som vill söka en doktorandtjänst?

– Att läsa gamla ansökningar – dem kan man begära ut – för att se hur de är upplagda. Annars bara försöka fokusera på projektet, att ta fram ett väl uttänkt projekt. Det var något jag tog med mig från infomötet förra året innan jag själv sökte – att det viktigaste är att fokusera på projektansökan, säger Mia Quirin.

Just nu har institutionen två doktorandtjänster utlysta, en inom religionsvetenskap och en i litteraturvetenskap.

Text: Elin Widfeldt