Länkstig

Studievägledaren - studenternas bästa stöd

En samtalspartner som kan stötta studenterna i att fatta välgrundade beslut, se nya möjligheter och vara en länk mellan student och lärare, så beskriver Kristina Svensson sin roll som studievägledare på institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion (LIR).

– Vid min institution är studievägledningen en integrerad del av den pedagogiska verksamheten och vi bollar ständigt frågor och problem med varandra, säger Kristina Svensson.

Studenterna kombinerar ofta kurser

Bild
porträtt Kristina Svensson
Foto: Johan Wingborg

En studievägledares arbete står på två ben, menar Kristina Svensson, studievägledare för ämnena idé- och lärdomshistoria, religion och teologi.

– Dels jobbar vi mot presumtiva, nuvarande och tidigare studenter, dels mot institutionen och andra delar av universitetet. På LIR arbetar vi studievägledare väldigt nära utbildningsadministratörer, kommunikatörer, övriga i verksamhetsstödet, programkoordinatorer, studierektorer, viceprefekter och hela lärarkollegiet. Dessutom samarbetar alla fakultetens studievägledare i ett nätverk, vilket är nödvändigt eftersom våra studenter ofta kombinerar kurser från olika institutioner.

Stora valmöjligheter

Vid Humanistiska fakulteten är valmöjligheterna stora, både för att det finns så många fristående kurser och för att programmen ofta innehåller flera valfria delar.

– Att studenterna kan skräddarsy sin egen utbildning med fristående kurser är en väldig styrka men kräver också eget ansvar och att studenten planerar sin utbildning. En viktig uppgift för studievägledarna är därför att redan på grundkurserna förklara vad humanistiska studier innebär, hur man kan lägga upp sina studier, få ihop en examen, kombinera olika ämnen och att de kan välja studietakt och inte nödvändigtvis måste läsa på helfart.

Hjälper studenter med funktionsvariation

Kristina Svensson stöttar också studenter som exempelvis halkat efter eller som tycker att det är svårt att vända sig direkt till en lärare med ett problem.

– Jag bistår också studenter med olika funktionsvariationer och resonerar exempelvis med examinator vilka anpassningar som kan göras. Det kan till exempel handla om en student som av något skäl har svårt för att tala inför en större grupp där det kanske finns alternativ som fungerar bra.

Koppling till arbetslivet viktigt

En betydande andel av institutionens studenter vill bli lärare, men väldigt många läser program eller fristående kurser mot en generell examen. För dem leder de humanistiska studierna inte uppenbart till ett självklart yrke utan snarare till tusen olika yrken. Därför är kopplingen mellan humanistiska studier och kommande arbetsliv en annan viktig uppgift, berättar Kristina Svensson.

– Många studenter tänker i första hand på sina ämneskunskaper och dessa är givetvis fundamentala. Historiska, kulturella och språkliga kompetenser är så oerhört viktiga i alla sammanhang. Men studenterna tenderar att missa alla de kompetenser de uppövar längs vägen som att uttrycka sig väl i tal och skrift, att analysera, förhålla sig självständigt och kritiskt, hantera komplexa sammanhang och att ta ansvar för och organisera sitt arbete.

– Ofta är det precis sådana färdigheter arbetsgivare efterfrågar. Och, våra studenter får jobb. Jag försöker också uppmuntra studenterna att fundera över vilka de är som personer: gillar de exempelvis att jobba i lag eller mer självständigt, föredrar de kortare projekt eller tryggheten i fasta rutiner, allt sådant är viktigt för att hitta rätt bland arbetsmöjligheterna.

Gick forskarutbildningen

Hur blir man då studievägledare? Ett sätt är att gå den studie- och yrkesvägledarutbildning som finns vid universiteten i Stockholm, Malmö och Umeå, berättar Kristina Svensson.

– Själv är jag dock utbildad ämneslärare i historia och samhällsvetenskap. Men eftersom jag alltid varit intresserad av människors idéer och föreställningar började jag läsa idéhistoria. Det var så intressant att jag blev kvar, gick forskarutbildningen, blev inte klar med min avhandling. Så småningom fick jag jobb som institutionssekreterare som också inbegrep studievägledning, vid dåvarande institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori.

– I samband med institutionssammanslagningen 2009 blev jag studievägledare på LIR. Jag jobbar på världens bästa ställe och är alltså själv ett exempel på att man till slut kan hamna alldeles rätt även om vägen dit kan vara en smula krokig.

Text: Eva Lundgren

Kristina Svensson

Jobbar som: Studievägledare för ämnena idé- och lärdomshistoria, religionsvetenskap och teologi vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.
Bor: I Göteborg.
Familj: Man och dotter.
Intressen: Musik, politik, familj och vänner.