Bild
Person som läser bok och tänker
Länkstig

Symposium om Humanistisk AI

Forskning
Kultur & språk
Naturvetenskap & IT
Populärvetenskap
Utbildning & lärande

Den 19 juni arrangerar GRIDH och Svenska biblioteks- och informationshögskolan (SSLIS) vid Borås Universitet ett symposium på temat humanistisk AI. Symposiet sponsras av de nationella forskningsinfrastrukturerna Huminfra, InfraVis och Swe-Clarin.

Konferens
Datum
19 jun 2024
Tid
Hela dagen
Plats
Humanisten, Göteborgs Universitet
Ytterligare information
Symposiets hemsida

Syftet med symposiet är att inventera det som på Huminfras senaste konferens kallades ”humanistisk AI” - det framväxande fältet av humanistiska praktiker som utvecklar, använder och kritiskt granskar artificiell intelligens.
Ambitionen är att skapa ett forum för forskare, lärare och andra aktörer inom humaniora att presentera och utbyta resultat och erfarenheter relaterade till att använda och utveckla AI-verktyg.
Symposiet äger rum på Humanisten (Göteborgs universitet) samt online på Zoom.
För mer information, se symposiets hemsida