Göteborgs universitet
Bild
PRECEC logotype
Länkstig

Utbildning för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet (PRECEC)

Den nationella forskarskolan för förskollärarutbildare finansieras av Vetenskapsrådet och har syftet att utbilda för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet.

Forskarskolan är ett samarbete mellan: 

Logotyper samverkande lärosäten

Om PRECEC

Forskarskolan är informerad av aktuell teoretisk utveckling i form av vad som refereras till som lekresponsiv undervisning. Forskarskolan ska utbilda adjunkter vid förskollärarutbildningen – genom deras egen forskarutbildning – i hur de kan utbilda förskollärarstudenter att ta sig an samtida utmaningar för förskoleverksamhet, i form av:

 1. lekens eventuellt marginaliserade roll genom betoning på undervisning och utbildning,
 2. att digitalisering innebär att barn har många och skilda erfarenheter när de kommer till förskolan och med mycket olika tillgång till denna sorts resurser, och
 3. att många barn deltar i verksamheten som inte talar majoritetsspråket och därför inte har samma förutsättningar att delta, lära och utvecklas.

Relationen mellan lek och undervisning central

Forskarskolan tar frågan om relationen mellan lek och undervisning som överordnad och en premiss är att med denna teoretiska ingång (lekresponsiv undervisning) kan förskolan även fortsatt rymma lek samtidigt som man kan arbeta med undervisning och utbildning. Inom ramen för forskarskolan studeras detta mer specifikt i relation till digitala teknologier och flerspråkighet.

  Kontakta oss:

  Göteborgs universitet:

  Niklas Pramling
  E-post: niklas.pramling@ped.gu.se

  Malmö universitet:

  Ann-Christine Vallberg Roth
  E-post: ann-christine.vallberg-roth@mau.se

  Linnéuniversitetet:

  Hanna Palmér
  E-post: hanna.palmer@lnu.se

  Högskolan Kristianstad:

  Andreas Redfors
  E-post: andreas.redfors@hkr.se