Göteborgs universitet
Länkstig

Sök till våra kurser på forskarnivå

Kurser på forskarnivå är möjliga att söka för dig som är antagen till utbildning på forskarnivå. För information om förkunskapskrav till specifik kurs, vänligen se aktuell kursplan. Vid fler sökande än platser till viss kurs, ges i första hand företräde till forskarstuderande vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Ansökan

Ansökan sker via universitetets ansökningsportal nedan. Via portalen hittar du samtliga kurser inom forskarutbildning vid Göteborgs universitet. Du kan söka fram kurser genom att filtrera på institution och Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Kurser på forskarnivå som anordnas av institutioner vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten annonseras i ansökningsportalen en gång per termin. Ansökan för höstterminens kurser görs som regel under perioden 1 april - 15 maj och för vårterminens kurser under perioden 1 oktober - 15 november.

OBS! Notera att det kan vara andra ansökningstider för forskarutbildningskurser på övriga fakulteter.