Göteborgs universitet
Länkstig

Havsvattensystem

För både djup- och ytvatten som går in i byggnaden på Kristineberg mäts salinitet och temperatur kontinuerligt. Det kan ses på sidan för Vatten- och väderdata. Sammanställda mätresultat från 2007-2013 och 2016-2018 visas i diagrammen nedan.

Djupvatten

Graf över salinitet på djupvatten i laboratorierna. Högsta och lägsta uppmätta värdet är 35,2 PSU resp. 26,5 PSU.
Salinitet på djupvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 35,2 PSU resp. 26,5 PSU.
Foto: Martin Larsvik
Temperatur på djupvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 21,0 °C resp. 1,4 °C.
Temperatur på djupvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 21,0 °C resp. 1,4 °C.
Foto: Martin Larsvik

Ytvatten

Salinitet på ytvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 33,5 PSU resp. 15,6 PSU.
Salinitet på ytvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 33,5 PSU resp. 15,6 PSU.
Foto: Martin Larsvik
Temperatur på ytvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 22,1 °C resp. 4,7 °C.
Temperatur på ytvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 22,1 °C resp. 4,7 °C.
Foto: Martin Larsvik