Göteborgs universitet
Länkstig

Havsvattensystem

Genomströmmande filtrerat havsvatten är en av våra viktigaste faciliteter på Kristineberg Center. Vi har djupvatten, med relativt hög och stabil salinitet, och ytvatten, där både salinitet och temperatur varierar. Tack vare vattenreservoar och larm till fastighetsskötare är havsvattensystemen relativt driftssäkra.

För både djup- och ytvatten som går in i byggnaden på Kristineberg mäts salinitet och temperatur kontinuerligt. Det kan ses på sidan för Vatten- och väderdata. Sammanställda mätresultat från 2007-2013 och 2016-2018 visas i diagrammen nedan.

Djupvatten

Djupvattnet tas in från 32 meters djup. Det pumpas upp i laboratoriebyggnaden till vattenreservoaren på tredje våningen. Vattnet rinner igenom fyra seriekopplade tankar, där sediment och större partiklar sjunker till botten. Från den sista tanken rinner vattnet ner i byggnaden och ut i laboratorierna. I termokonstansrummen sitter silfilter i kranarna, i övriga labb är vattnet ofiltrerat.

Graf över salinitet på djupvatten i laboratorierna. Högsta och lägsta uppmätta värdet är 35,2 PSU resp. 26,5 PSU.
Salinitet på djupvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 35,2 PSU resp. 26,5 PSU.
Foto: Martin Larsvik
Temperatur på djupvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 21,0 °C resp. 1,4 °C.
Temperatur på djupvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 21,0 °C resp. 1,4 °C.
Foto: Martin Larsvik

Ytvatten

Ytvattenintaget ligger på 7 meters djup och är vanligtvis tillgängligt i laboratoriet året runt. Vattnet pumpas upp till vattenreservoaren på tredje våningen i laboratoriebyggnaden. Här går det genom uppsamlingstankar och rinner sedan ner i byggnaden och ut i laboratorierna.

Salinitet på ytvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 33,5 PSU resp. 15,6 PSU.
Salinitet på ytvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 33,5 PSU resp. 15,6 PSU.
Foto: Martin Larsvik
Temperatur på ytvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 22,1 °C resp. 4,7 °C.
Temperatur på ytvatten i laboratorierna, medelvärde (fet linje) med 95% konfidensintervall (blått fält). Högsta och lägsta uppmätta värdet är 22,1 °C resp. 4,7 °C.
Foto: Martin Larsvik