Göteborgs universitet
Bild
Kristineberg Center fotat från vattenytan.
Foto: Eduardo Infantes
Länkstig

Kristineberg 2023 i siffror

14 763 stationsdagar och 5 629 övernattningar, 75 projekt och 48 vetenskaplig publikationer. 2023 var ett hektiskt år på Kristineberg Center, med ett fördjupat partnerskap, ökad försäljning och ett positivt ekonomiskt resultat för året.

Under 2023 nyttjades infrastrukturen på Kristineberg flitigt, med totalt 14 763 stationsdagar registrerade. En stationsdag definieras som att en person använder stationens faciliteter under en dag. Gästforskare från hela världen besökte centret för att utföra fältarbete och laboratorieexperiment. Sammanlagt gjordes 5 629 övernattningar på stationen under 2023. En av årets höjdpunkter var besöket från projektet Traversing European Coastlines under juli och augusti. Deras provtagningar och avancerade mobila laboratorium väckte intresse hos både forskare och allmänheten.

Forskning

Under året publicerades 48 vetenskapliga artiklar av eller i samarbete med forskare på Kristineberg, eller där stationens infrastruktur användes i forskningen. Totalt 75 projekt bedrev verksamhet på stationen under 2023. Forskande personal stod för 37 %, 2 106 nätter, av övernattningarna på stationen.

Till listan över publikationer

Utbildning

Deltagare i utbildning stod för 27 %, 4 037, av stationsdagarna under året, där kurser på grundnivå och examensarbeten utgör de största delarna. Studenter och kursdeltagare stod för ca 58 %, 3 232 nätter, av övernattningarna på stationen.

Ekonomi

Intäkterna ökade jämfört med budgeten för 2023, vilket beror till stor del på en ökad försäljning med 25 % jämfört med budget. De totala kostnaderna för 2023 följde med stor precision vad som beräknats i budget, och resultatet blev således positivt för året.

Läs mer i vår verksamhetsberättelse för 2023

Verksamhetsberättelse 2023 Kristineberg Center (pdf)