Göteborgs universitet
Bild
Person som hoppar
Foto: Pixabay
Länkstig

SVEBI:s årliga Idrottsvetenskapliga konferens

Varmt välkommen till SVEBI:s årliga konferens 23-24 november 2023 i Göteborg med nätverkskonferenser 22 november.

LOGGA_GU_SVEBI

Göteborgs universitet och Institutionen för kost- och idrottsvetenskap bjuder tillsammans med Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI) in till årets idrottsvetenskapliga konferens med temat:

Inkluderande och hållbara praktiker inom sports coaching, tränarskap, Idrott och hälsa samt fysisk aktivitet och hälsa.
 
Bidrag till genomförande av konferens och konferensavgift har erhållits av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Konferensens huvudtema

Program

Under de senaste åren har frågor om inkludering och hållbarhet blivit alltmer angelägna och relevanta för det idrottsvetenskapliga fältet. Agenda 2030 med hållbarhetsmålen har satt en scen för att främja dimensioner av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Detta berör en rad områden inom idrottsvetenskap, som tex. utbildning, prestation, hälsa och välbefinnande samt social jämlikhet. Arbetet med hållbarhetsfrågor har en potential att sammanföra praktiker, vetenskap och metoder från olika forskningsområden.

Årets SVEBI- konferens välkomnar bidrag som berör inkludering och/eller hållbarhet, brett definierat, inom sports coaching, skolämnet idrott och hälsa, lärarutbildning, daglig rörelse i skolan, och självorganiserad idrott samt bidrag från forskningsfältet fysisk aktivitet och hälsa.

Konferensen sker i huvudsak på svenska och med enstaka presentationer på engelska.                  

  • Trender inom organiserad och självorganiserad idrott
  • Tränarskap och lärandemiljöer
  • Elitidrott och dubbla karriärer
  • Skolämnet Idrott och hälsa samt lärarutbildning i idrott och hälsa
  • Hälsopromotion och levnadsvanor
  • Teori och forskningsmetodik

Abstrakt

Välkommen att sända in abstrakt på såväl svenska som engelska, till ett eller flera av konferensens undertema. Förlängd dead line abstrakt inlämning 2 oktober 2023.

Sänd in abstrakt (link.webropolsurveys.com)

Skor, solglasögon, pennor och block
Foto: Pixabay

Inbjudan till bästa studentuppsats om idrott 2022-23

Läs mer om tävlingen om bästa studentuppsats på avancerad nivå med ett idrottspedagogiskt,-psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt fokus.

Ta reda på hur uppsatsen ska anmälas – senaste den 15 juni 2023.

Inbjudan bästa studentuppsats om idrott 2022-23 (gu.se)

LOGO_GU_SVEBI

Arbetsgrupp

Beatrix Algurén
Andreas Fröberg
Heléne Bergentoft
Vassilis Sevdalis
Suzanne Lundvall
 
Doktorander:
Mulki Haji
Wolfgang Wieser
Petter Wiklander

Huvudtalare
 

Kristoffer Henriksen, Ph.d. er professor og forskningsleder i Learning and Talent in Sport (LETS) på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Hans sportspsykologiske forskning fokuserer primært på sociale relationer og deres betydning for atleters udvikling og præstationer. Han var blandt de første i verden til at sætte talentudviklingsmiljøet på forskningsdagsordenen. Kristoffer har desuden siden 2008 fungeret som sportspsykologisk konsulent i Team Danmark. Hans opgave her er at hjælpe atleter og trænere med at præstere under pres, opbygge vinderkultur og integrere trivsel, langsigtet udvikling og toppræstationer. Han har i denne tid færdedes i mange talent og elitemiljøer og været sparringspartner for adskillige atleter, trænere og sportschefer. Han har deltaget som sportspsykolog ved OL i London, Rio og Tokyo.
 
Stjerner vokser ud af fællesskaber: et økologisk perspektiv på atleters udvikling

Med basis i et holistisk økologisk perspektiv har vores forskning igennem 15 år undersøgt gode talentudviklingsmiljøer. Denne forskning konkluderer, nogle miljøer er langt bedre end andre til at fostre og udvikle eliteatleter. Gode talentmiljøer er præget af sammenhæng mellem det, mennesker siger, og det, de gør. Sammenhæng mellem det, forskellige aktører i talentmiljøerne gør. Sammenhæng mellem skueværdier og handleværdier.
De senere år er det holistisk økologiske perspektiv udvidet og brugt til at undersøge Dual Career miljøer, inter-organisatoriske samspil og talentmiljøer i socialt belastede områder. Samtidig sætter igangværende undersøgelser fokus på elitesportsmiljøer og børneidrætsmiljøer.
Med begrebet ”Ecology of athlete development” vil denne keynote opsummere forskningen ud fra en vision om at anskue atleters udvikling som en rejse gennem gode miljøer, der støtter op om deres sportslige og personlige udvikling, præstationer og trivsel.

Kristoffer Henriksen
Kristoffer Henriksen

Åse Strandbu, Norges Idrettshøgskola, (NIH), Norge, er sosiolog og professor ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap og leder for Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole samt gästprofessor vid GIH, Stockholm. Hennes forskningsfelt er idrettens betydning i ungdommers liv, sosial ulikhet i tilgang til idrett, seksuell trakassering i idretten, og foreldreinvolvering i idretten.

Ungdom og idrett. Hvem deltar og hvorfor? Har kjønn, klassebakgrunn og minoritetsbakgrunn fått større betydning?

 Idretten en sentral plass i ungdoms liv i de skandinaviske landene. Hvorfor driver ungdom med idrett? Hvorfor slutter ungdom med idrett? Har ungdom lik tilgang til idrett – uavhengig av klassebakgrunn, etnisk bakgrunn og kjønn? Dette er spørsmålene jeg vil ta opp i dette foredraget.
Foredraget vil trekke på kvalitative studier – blant annet hentet fra boka Ungdom og idrett samt noen hovedfunn fra rapporten Idrettsdeltakelse blant ungdom – før under og etter koronapandemien basert på Ungdataundersøkelsene – årlige surveyundersøkelser av ungdom i Norge

Åse Strandbu
Åse Strandbu

Astrid Schubring is Professor in Sociology of Sport at the German Sport University Cologne. Prior she has been Assoc. Professor in Sport Science. Astrid’s research interests centre on athlete health and well-being, youth and elite sport, biographical research, and the body in physical education.

What can we learn from athletes’ lived experiences about sustainable career development?

The development of expert performance has interested sport scientist for decades. Depending on disciplinary perspective, different theories and research methodologies have been used to explain why some athletes develop into champions, and how coaches, clubs and sport systems can best support this process. Existing research has however first and foremost focused on physical and mental dispositions, skill learning and training regimes. In this presentation, I argue for the importance to turn to athletes’ lived experiences as a central base of knowledge. Delving into career research in Olympic and Paralympic sport, I show how becoming an elite athlete is a ‘whole person process’, situated in time and sociocultural context. I move on to discuss the sustainability of athletic careers and close with an outlook on future research and implications for practice.

 

Astrid Schubring
Astrid Schubring

Dawn Penney is Professorial Research Fellow in the School of Education at Edith Cowan University, Australia, leading national and international research project developments addressing quality, inclusion and equity in health and physical education (HPE), physical activity and sport. Dawn has worked with government agencies, curriculum authorities, schools and sport organisations in collaborative research and evaluation projects addressing policy and curriculum development in HPE, and the provision of physical activity and sport for young people.

From 'what futures?' to sustainable and inclusive futures for Physical Education: Political will, policy work and pedagogical leadership.

Over 20 years on from posing the question 'Physical Education: What Futures?', this keynote lecture will direct attention to future policy and pedagogy in Physical Education that is shaped by interests in sustainability and inclusion. The first part of the lecture will explore the meanings and prospective implications of sustainability and inclusion agendas for curriculum, pedagogy, and assessment in Physical Education. This will provide the foundation from which to critically examine how these agendas are represented in contemporary developments in Physical Education policy and pedagogy, and what it will take to achieve more than tokenistic engagement with them. I consider the political will to commit to and invest in forms of Physical Education that align with sustainable and inclusive futures, the types of policy work that will advance or hinder progress towards such futures, and the individuals and organisations that can provide the pedagogical leadership to realise these futures.

Dawn Penney
Dawn Penney

Förkonferenser och Grand Slam

Förkonferenser med nätverksträffar sker den 22 november kl 13:00-16:00 för doktorander, verksamma inom RIU/EVL samt lärarutbildare och friluftslärare.

Här bjuds på presentationer, samtal och möjligheter till att knyta nya eller återuppta tidgare kontakter.

Anmälan till förkonferenserna och Grand Slam sker i samband med registrering.

 

Förkonferenser

Doktorandträff (gu.se)

RIU/EVL träff: RIU/EVL träff: arbetsmöte tränarutbildning RIU/EVL (gu.se)

Lärarutbildarträff:  Lärarutbildning i Idrott och hälsa - ämnesdidaktiska spår med hållbarhet som perspektiv (gu.se)

Friluftslärarträff (gu.se)

 

Grand Slam - mingel

Välkomna till SVEBI:s och IKI:s Grand Slam!

I samband med konferensen bjuder vi in till en mingelkväll onsdagen den 22/11 2023 med start ca 16:15. Det blir ett mingel med temat Performance, Poetry and Creativity. Vi kommer utforska konferensens tema- inkluderande och hållbara praktiker - för att få nya insikter tillsammans.

Glöm inte att ta med ditt eget ”hisspitch” dvs. kort kunna förklara ditt forskningsintresse under en tur i hissen 😊

Mer om detta närmare konferensen.

Dryck och tilltugg serveras under minglet.

Din värd för kvällen blir Wolfgang Weiser

Anmälan via registreringslänk.

Kostnad
Doktorander: 0 kr
Övriga: 100 kr
Plats: Pedagogen, hus B, foajén.
Tid: 16.15–ca 19.00

Anmälan till konferensen

Anmälan öppnar 8 maj och är öppen till 15 november (i mån av plats).

Anmälan till konferensen: Välkomna till SVEBI:s årliga konferens 23-24/11 med förkonferens 22/11, Göteborg (forms.office.com)
 

KONFERENSAVGIFT och MEDLEMSAVGIFT SVEBI (gu.se)