Göteborgs universitet

Onkologi

Välkommen till ämnesområdet onkologi. Vår forskning handlar om icke-kirurgiska behandlingsmetoder av tumörsjukdomar, t ex strålbehandling, cellgiftsbehandling och hormonbehandling. Inom ämnet bedrivs undervisning och forskning.

Kontaktinformation

Onkologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Leveransadress: Blå Stråket 2, 413 45 Göteborg

Ämnesföreträdare: Lars Ny

Forskning och utveckling

Inom ämnesområdet onkologi bedrivs forskning och utveckling inom många områden såsom experimentell molekylär tumör- och strålbiologi till klinisk och epidemiologisk forskning på de stora tumörgrupperna prostatacancer, bröstcancer, gynekologisk cancer och huvud-halscancer. Våra forskare undersöker olika behandlingars effekt på tumörer men också vilka konsekvenser behandlingarna får för normalvävnaden i omgivningen. De forskar också på att få fram nya behandlingsmetoder.

Vi har också forskarutbildning för doktorander och ger forskarutbildningskurser.

Vår kliniska motsvarighet på Sahlgrenska universitetssjukhuset är Verksamheten onkologi inom område 5.

Utbildning hos oss

Inom området bedrivs utbildning inom onkologi vid läkarprogrammet med dels en veckas undervisning på termin 8 där man tar upp övergripande frågor kring onkologi och dels på kurserna i öron-, näsa- och halssjukdomar, gynekologi och obstetrik.

Man ger även fristående kurser i: