Bild
Bild på Per Karlsson sm håller en föreläsning 2017
Foto: Privat
Länkstig

Bröstcancerforskning - Grupp Per Karlsson

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Per Karlsson

Finansiär
Cancerfonden, LUA-ALF Göteborg, Jubileumsklinikens cancerfond, Strålsäkerhetsmyndigheten

Kort beskrivning

Per Karlsson är professor i Onkologi och kombinationsanställd som professor vid Sahlgrenska Akademin och överläkare i Onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hans forskargrupp - Grupp Per Karlsson, har flera nationella och internationella projekt, bland annat;
- Utveckling av tumör och stromala genprofiler och biomarkörer som identifierar vilka bröstcancerpatienter som behöver strålbehandlas eller inte
- Studier av genprofiler/biomarkörer som identifierar patienter som är känsliga för strålinduktion
- Uppföljning av BRCA-bärare

Bakgrund

Forskningsmässigt och kliniskt är specialområdet behandling av bröstcancer. Vi har genom åren drivit många kliniska och translationella studier inom bröstcancerområdet. Bland annat var Vi med och utvecklade de nationella target- och tekniska riktlinjerna för strålbehandling av bröstcancer.

Bild
Foto på Per Karlsson, Henrik Svensson och Roumiana Chakarova
Per Karlsson (th) o sjukhusfysikerna Henrik Svensson o Roumiana Chakarova, framför linjäracceleratorn i samband med arbetet om "Integration of biological factors in the treatment plan evaluation in breast cancer radiotherapy".
Foto: Jäger Arén
 • Har publicerat många arbeten från våra svenska randomiserade studier där patienter med bröstcancer som opererats med bröstbevarande kirurgi randomiserats till strålbehandling eller inte.
 • Har i samarbete med den Internationella bröstcancerstudiegruppen (IBCSG) också varit svensk PI för de stora randomiserade studierna SOFT, TEXT och SOLE, där patienter med hormonreceptorpositiv bröstcancer randomiserats till olika endokrina behandlingsalternativ.
 • Har också startat kvalitetsregister med uppföljning av BRCA-bärare inom Västsverige.

Några pågående forskningsprojekt

 • Utveckling av tumör och stromala genprofiler och biomarkörer som identifierar vilka bröstcancerpatienter som behöver strålbehandlas eller inte

  Ur vår randomiserade strålbehandlingsstudie där 1178 patienter med bröstcancer och som opererats med bröstbevarande kirurgi randomiserades till strålbehandling eller inte har vi extraherat RNA ur tumörerna och analyserat mRNA expressionen. Vi har kunnat identifiera en genomisk profil för strålresistens. Vidare har vi genom att studera det stromala området runt tumören kunnat se att tumörens lokala immunrespons, bl.a. mätt med antal tumör infiltrerande lymfocyter påverkar lokalrecidivrisk och strålbehandlingseffekt. Vi arbetar nu med att ta fram en genprofil/biomarkör som identifierar grupper av patienter där strålbehandling kan avstås(treatment omission profile) och vi forskar för att förstå den lokala immunologiska responsens betydelse för stråleffekten och hur den kan moduleras för bästa behandlingsresultat.
   
 • Studier av genprofiler/biomarkörer som identifierar patienter som är känsliga för strålinduktion

  Vi har karaktäriserat en kohort med barn som för länge sedan fick låga doser joniserande strålbehandling för godartade cutana hemangiom. Vi studerar nu vad som karakteriserar ökad känslighet för cancerinduktion av bröstcancer.
 • Uppföljning av BRCA-bärare

  Sedan slutet på 90-talet finns en Cancergenetisk mottagning som identifierat ett stort antal BRCA-bärare. Vi initierade tidigt ett kvalitetsregister och uppföljning av långtidsutfall pågår.

Nationella och Internationella samarbeten

Publikationer

Development and Validation of a Genomic Profile for the Omission of Local Adjuvant Radiation in Breast Cancer.Sjöström M, Fyles A, Liu FF, McCready D, Shi W, Rey-McIntyre K, Chang SL, Feng FY, Speers CW, Pierce LJ, Holmberg E, Fernö M, Malmström P, Karlsson P. J Clin Oncol (IF 44.5). 2023 Jan 4:JCO2200655. doi: 10.1200/JCO.22.00655. Online ahead of print.PMID: 36599119

Immune Infiltrate in the Primary Tumor Predicts Effect of Adjuvant Radiotherapy in Breast Cancer; Results from the Randomized SweBCG91RT Trial. Stenmark Tullberg A, Puttonen HAJ, Sjöström M, Holmberg E, Chang SL, Feng FY, Speers C, Pierce LJ, Lundstedt D, Killander F, Niméus E, Kovács A, Karlsson P. Clin Cancer Res. (IF 13.8) 2021 Feb 1;27(3):749-758. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-20-3299. Epub 2020 Nov 4.PMID: 33148672

Comprehensive Transcriptomic Profiling Identifies Breast Cancer Patients Who May Be Spared Adjuvant Systemic Therapy. Sjöström M, Chang SL, Fishbane N, Davicioni E, Hartman L, Holmberg E, Feng FY, Speers CW, Pierce LJ, Malmström P, Fernö M, Karlsson P. Clin Cancer Res. 2020 (IF 10,1) Jan 1;26(1):171-182. doi: 10.1158/1078-0432. CCR-19-1038. PMID: 31558478

Clinicogenomic Radiotherapy Classifier Predicting the Need for Intensified Locoregional Treatment After Breast-Conserving Surgery for Early-Stage Breast Cancer. Sjöström M, Chang SL, Fishbane N, Davicioni E, Zhao SG, Hartman L, Holmberg E, Feng FY, Speers CW, Pierce LJ, Malmström P, Fernö M, Karlsson P. J Clin Oncol. 2019 (IF 32,9) Dec 10;37(35):3340-3349. doi: 10.1200/JCO.19.00761. PMID: 31618132

Effect of Radiotherapy After Breast-Conserving Surgery Depending on the Presence of Tumor-Infiltrating Lymphocytes: A Long-Term Follow-Up of the SweBCG91RT Randomized Trial. Kovács A, Stenmark Tullberg A, Werner Rönnerman E, Holmberg E, Hartman L, Sjöström M, Lundstedt D, Malmström P, Fernö M, Karlsson P. J Clin Oncol. 2019 (IF 32.9) May 10;37(14):1179-1187. doi: 10.1200/JCO.18.02157. PMID: 30939091

Extended adjuvant intermittent letrozole versus continuous letrozole in postmenopausal women with breast cancer (SOLE): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Colleoni M, Luo W, Karlsson P, Chirgwin J, Aebi S, Jerusalem G, Neven P, Hitre E, Graas MP, Simoncini E, Kamby C, Thompson A, Loibl S, Gavilá J, Kuroi K, Marth C, Müller B, O'Reilly S, Di Lauro V, Gombos A, Ruhstaller T, Burstein H, Ribi K, Bernhard J, Viale G, Maibach R, Rabaglio-Poretti M, Gelber RD, Coates AS, Di Leo A, Regan MM, Goldhirsch A; SOLE Investigators.Lancet Oncol. (IF 35.3) 2018 Jan;19(1):127-138. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30715-5. PMID: 29158011 Clinical Trial.

Mer publikationer från forskargruppen

För att ta del av fler publikationer från Grupp Per Karlsson, se Per Karlssons publikationslista från GUP