Bild
Bild på Per Karlsson sm håller en föreläsning 2017
Foto: Privat
Länkstig

Bröstcancerforskning - Grupp Per Karlsson

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Per Karlsson

Finansiär
Cancerfonden, LUA-ALF Göteborg, Jubileumsklinikens cancerfond, Strålsäkerhetsmyndigheten

Kort beskrivning

Per Karlsson är professor i Onkologi och kombinationsanställd som professor vid Sahlgrenska Akademin och överläkare i Onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hans forskargrupp - Grupp Per Karlsson, har flera nationella och internationella projekt, bland annat;
- Utveckling av tumör och stromala genprofiler och biomarkörer som identifierar vilka bröstcancerpatienter som behöver strålbehandlas eller inte
- Studier av genprofiler/biomarkörer som identifierar patienter som är känsliga för strålinduktion
- Uppföljning av BRCA-bärare

Bakgrund

Forskningsmässigt och kliniskt är specialområdet behandling av bröstcancer. Vi har genom åren drivit många kliniska och translationella studier inom bröstcancerområdet. Bland annat var Vi med och utvecklade de nationella target- och tekniska riktlinjerna för strålbehandling av bröstcancer.

Bild
Foto på Per Karlsson, Henrik Svensson och Roumiana Chakarova
Per Karlsson (th) o sjukhusfysikerna Henrik Svensson o Roumiana Chakarova, framför linjäracceleratorn i samband med arbetet om "Integration of biological factors in the treatment plan evaluation in breast cancer radiotherapy".
Foto: Jäger Arén
 • Har publicerat många arbeten från våra svenska randomiserade studier där patienter med bröstcancer som opererats med bröstbevarande kirurgi randomiserats till strålbehandling eller inte.
 • Har i samarbete med den Internationella bröstcancerstudiegruppen (IBCSG) också varit svensk PI för de stora randomiserade studierna SOFT, TEXT och SOLE, där patienter med hormonreceptorpositiv bröstcancer randomiserats till olika endokrina behandlingsalternativ.
 • Har också startat kvalitetsregister med uppföljning av BRCA-bärare inom Västsverige.

Några pågående forskningsprojekt

 • Utveckling av tumör och stromala genprofiler och biomarkörer som identifierar vilka bröstcancerpatienter som behöver strålbehandlas eller inte

  Ur vår randomiserade strålbehandlingsstudie där 1178 patienter med bröstcancer och som opererats med bröstbevarande kirurgi randomiserades till strålbehandling eller inte har vi extraherat RNA ur tumörerna och analyserat mRNA expressionen. Vi har kunnat identifiera en genomisk profil för strålresistens. Vidare har vi genom att studera det stromala området runt tumören kunnat se att tumörens lokala immunrespons, bl.a. mätt med antal tumör infiltrerande lymfocyter påverkar lokalrecidivrisk och strålbehandlingseffekt. Vi arbetar nu med att ta fram en genprofil/biomarkör som identifierar grupper av patienter där strålbehandling kan avstås(treatment omission profile) och vi forskar för att förstå den lokala immunologiska responsens betydelse för stråleffekten och hur den kan moduleras för bästa behandlingsresultat.
   
 • Studier av genprofiler/biomarkörer som identifierar patienter som är känsliga för strålinduktion

  Vi har karaktäriserat en kohort med barn som för länge sedan fick låga doser joniserande strålbehandling för godartade cutana hemangiom. Vi studerar nu vad som karakteriserar ökad känslighet för cancerinduktion av bröstcancer.
 • Uppföljning av BRCA-bärare

  Sedan slutet på 90-talet finns en Cancergenetisk mottagning som identifierat ett stort antal BRCA-bärare. Vi initierade tidigt ett kvalitetsregister och uppföljning av långtidsutfall pågår.

Nationella och Internationella samarbeten

Publikationer

Mer publikationer från forskargruppen

För att ta del av fler publikationer från Grupp Per Karlsson, se Per Karlssons publikationslista från GUP