Länkstig

Organspecifik onkologi

Kurs
MED440
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
33%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20250
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2023.

Kort om kursen

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig kunskaper om de vanligaste organspecifika tumörsjukdomarna, deras etiologi, incidens, diagnostik och behandling.

Om utbildningen

Kursen vänder sig främst till sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, farmaceuter och dietister.

Ansvarig examinator: Lars Ny och Daniel Giglio

Utbildningsadministratör: Charlotte Lundin

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen eller 180 hp inom odontologisk, biomedicinsk eller naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot biomedicin.

Urval

I första hand antas sökande med sjuksköterskeexamen, övriga behöriga sökande rangordnas utifrån högskolepoäng.