Bild
Länkstig

Systemdynamisk Modellering Av RadioTerapiprocessen (SMART)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 000 000
Projekttid
2017 - 2021
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

I det här projektet kommer vi att applicera systemdynamisk modellering i en strålbehandlingsmiljö för att utifrån ett helhetsperspektiv föreslå praktiska lösningar till kliniskt relevanta problem och frågeställningar. Projektet innefattar en kartläggning av traditionella arbetssätt vid svenska strålbehandlingsavdelningar där resultaten kommer användas i olika modelleringsscenarion. En systemdynamisk modell kommer att tas fram för att kunna testa och utvärdera olika förändringsförslag. Förslag på förändrade arbetssätt utifrån teoretiska lösningar kommer att genomgå riskanalys tillsammans med företrädare inom professionen för att fastställa att förslagen är säkra och möjliga att implementera i praktiken. Utvärdering av introducerade förändringar före och efter implementering kommer att avsluta arbetet.

Extern medarbetare : Stefan Hallberg