Länkstig

Allmän onkologi

Kurs
MED450
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Study pace
33%
Time
Dag
Location
Göteborg
Study form
Campus
Language
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Application code
GU-10251
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Kursens syfte är att du ska tillägna sig kunskaper om tumörsjukdomars epidemiologi, etiologi, incidens, diagnostik och kurativ respektive palliativ behandling, liksom ha kännedom om psykologiska reaktion i samband med cancersjukdom och terapi jämte etiska frågeställningar.

Om utbildningen

Kursen är campusbaserad och vänder sig främst till sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, farmaceuter och dietister.

Ansvarig examinator: Lars Ny och Daniel Giglio
Utbildningsadministratör: Charlotte Lundin

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen eller 180 hp inom odontologisk, biomedicinsk eller naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot biomedicin.

Urval

I första hand antas sökande med sjuksköterskeexamen, övriga behöriga sökande rangordnas utifrån högskolepoäng.