Länkstig

Allmän onkologi

Kurs
MED450
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
33%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10251

Kort om kursen

Kursens syfte är att du ska tillägna sig kunskaper om tumörsjukdomars epidemiologi, etiologi, incidens, diagnostik och kurativ respektive palliativ behandling, liksom ha kännedom om psykologiska reaktion i samband med cancersjukdom och terapi jämte etiska frågeställningar.

Om utbildningen

Kursen vänder sig främst till sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, farmaceuter och dietister.

Ansvarig examinator: Lars Ny och Daniel Giglio
Utbildningsadministratör: Alexandra Hansson

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen eller 180 hp inom odontologisk, biomedicinsk eller naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot biomedicin.

Urval

I första hand antas sökande med sjuksköterskeexamen, övriga behöriga sökande rangordnas utifrån högskolepoäng.