Länkstig

Grupp Khalil Helou

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Forskning om prognostiska och prediktiva biomarkörer inom bröst- och äggstockscancer.

Sammanfattning av forskning

Se engelsk version av sidan.

Forskningsverktyg och resurser

Vi använder ett flertal molekylärbiologiska teknologier för att studera tumörbiologi, inklusive SNP-array, mikromatriser för genuttryck, RNA-Seq, DNA-Seq, DNA-metylering, FISH, immunhistokemi, celltransfektion samt qPCR. Utöver kliniska prov från bröst- och äggstockstumörer, använder vi även tumörcellinjer, primärceller och musxenografter som modellsystem.

Nuvarande gruppmedlemmar

Khalil Helou, Docent (Gruppledare)
Per Karlsson, Professor (Onkolog)
Aniko Kovacs, Docent (Patolog)
Anna Fäldt Beding, Doktorand
Ella Ittner, Doktorand
Hugo Swenson, Doktorand
Luaay Aziz, Doktorand
Lucas Werner, Doktorand
Elisabeth Werner Rönnerman, Läkare, Doktorand (Patolog)
Prajakta Hatekar, Research Assistant 

Utvalda publikationer 

 1. A 17-marker panel for global genomic instability in breast cancer.
  Biermann J, Nemes S, Parris TZ, Engqvist H, Rönnerman EW, Kovács A, Karlsson P, Helou K. Genomics. 2019 Jun 28. pii: S0888-7543(19)30225-3. doi: 10.1016/j.ygeno.2019.06.029.
   
 2. Radiation-induced genomic instability in breast carcinomas of the Swedish haemangioma cohort.
  Biermann J, Langen B, Nemes S, Holmberg E, Parris TZ, Werner Rönnerman E, Engqvist H, Kovács A, Helou K, Karlsson P. Genes Chromosomes Cancer. 2019 Apr 2. doi: 10.1002/gcc.22757. [Epub ahead of print].
   
 3. Clonal relatedness in tumour pairs of breast cancer patients.
  Biermann J, Parris TZ, Nemes S, Danielsson A, Engqvist H, Werner Rönnerman E, Forssell-Aronsson E, Kovács A, Karlsson P, Helou K. Breast Cancer Res. 2018 Aug 9;20(1):96. doi: 10.1186/s13058-018-1022-y.
   
 4. A Novel 18-Marker Panel Predicting Clinical Outcome in Breast Cancer.
  Biermann J, Nemes S, Parris TZ, Engqvist H, Rönnerman EW, Forssell-Aronsson E, Steineck G, Karlsson P, Helou K. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2017 Nov;26(11):1619-1628. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-17-0606.
   
 5. Frequent MYC coamplification and DNA hypomethylation of multiple genes on 8q in 8p11-p12-amplified breast carcinomas.
  Parris TZ., Kovacs A, Hajizadeh S, Nemes S, Semaan M, Levin M, Karlsson P, Helou K. Oncogenesis. 2014 Mar 24;3:e95. doi: 10.1038/oncsis.2014.8.
   
 6. Additive effect of the AZGP1, PIP, S100A8, and UBE2C molecular biomarkers improves outcome prediction in breast carcinoma.
  Parris TZ, Kovács A, Aziz L, Hajizadeh S, Nemes S, Semaan M, Forssell-Aronsson E, Karlsson P, Helou K. Int J Cancer. 2014 Apr 1;134(7):1617-29. doi: 10.1002/ijc.28497.
   
 7. A diagnostic algorithm to identify paired tumors with clonal origin.
  Nemes S, Danielsson A, Parris TZ, Miao Jonasson J, Bulow E, Karlsson P, Steineck G, Helou K. Genes, chromosomes & cancer 2013 ;52(11):1007-16.
   
 8. Elevated cyclin B2 expression in invasive breast carcinoma is associated with unfavorable clinical outcome.
  Shubbar E, Kovacs A, Hajizadeh S, Parris TZ, Nemes S, Gunnarsdottir K, Einbeigi Z, Karlsson P, Helou K. BMC cancer 2013, 13:1.
   
 9. Segmented regression, a versatile tool to analyze mRNA levels in relation to DNA copy number aberrations.
  Nemes S, Parris TZ, Danielsson A, Kannius-Janson M, Jonasson JM, Steineck G, Helou K. Genes, chromosomes & cancer 2012, 51(1):77-82.
   
 10. Clinical implications of gene dosage and gene expression patterns in diploid breast carcinoma.
  Parris TZ, Danielsson A, Nemes S, Kovacs A, Delle U, Fallenius G, Mollerstrom E, Karlsson P, Helou K. Clin Cancer Res 2010, 16(15):3860-3874.
   

Fler publikationer från grupp Khalil Helou på PubMed

Khalil Helou
Foto: Emelie Asplund

Kontaktinformation

Khalil Helou

E-post: Khalil Helou
Telefon: +46 (0)31 786 6746

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg