Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Targeted Alpha Therapy gruppen

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Targeted Alpha Therapy (TAT) - gruppen är en multidisciplinär forskargrupp som har sitt säte vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Målet med TAT-gruppens forskning är att utveckla strategier för behandling av spridd cancer med hjälp av alfa-partikelstrålande nuklider. Forskningsfälten varierar från studier av kemin i samband med märkningen av olika bärarmolekyler med olika radioaktiva isotoper, studier av farmakokinetik, bildtagning med alfakamera och olika aspekter av strålningsfysik som till exempel dosimetri till kliniska studier i vilka de utvecklade behandlingsmetoderna utvärderas.

För mer utförlig information om gruppens olika forskningsområden, internationella samarbeten, finansiärer, publikationer gå till vår engelska sida