Göteborgs universitet
Länkstig

Allmän studieplan forskarutbildning vid JMG

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng.