Länkstig

Öppna dörrar till industri och akademi

Sören Stahlschmidt tog examen från masterprogrammet Applied Data Science i juni 2019. Han började direkt på ett traineeprogram på SKF i Göteborg som Global Graduate.

Nya förkunskapskrav från 2021

Förkunskapskraven för masterprogrammet i Applied Data Science har ändrats för studenter från och med hösten 2021, vilket gör programmet mer tillgängligt för internationella studenter. Det tidigare kravet på 15 hp programmering har nu ändrats till 7,5 hp programmering och 7,5 hp matematik. Programmet börjar med en 7,5 hp kurs i Python, för att säkerställa att alla studenter har lika möjligheter att slutföra programmet.

Läs mer om förkunskapskraven här.