Länkstig

Jenny Birkestad ny hedersdoktor vid IT-fakulteten!

Publicerad

Jenny Birkestad, medie- och kommunikationsvetare och systemvetare, har utnämnts till hedersdoktor vid IT-fakulteten.

Bild
Jenny Birkestad, affärsområdeschef, Adda.
Jenny Birkestad, affärsområdeschef för Adda.
Foto: Adda

Motivering:

"Jenny Birkestad är medie- och kommunikationsvetare och systemvetare och har under många år varit nationellt drivande kring offentlig sektors digitalisering. Tidigare yrkesroller innefattar direktör på Statskontoret med särskilt ansvar för modernisering och ordförande statens e-forum, ansvarig för digitalisering i Solna stad, ansvarig chef för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), samt expert i Regeringens digitaliseringskommission och medlem i regeringens digitaliseringsråd. Nu är Jenny affärsområdeschef på Adda – ett bolag inom SKR där hon bland annat ansvarar för lärande och kompetensutveckling inom välfärdens digitalisering. Hon har sedan 90-talet ständigt verkat för att stärka kunskapsläget
och hastigheten i digital omställning inom offentlig sektor.

Jenny Birkestad har i hög grad bidragit till framväxten av digitalisering som en stark forskningsmiljö vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi. Hon har tillfört kontaktnät och därmed bidragit till att institutionen kunnat etablera en kanal till viktiga fora för aktiv samverkan mellan institutionens forskning och kommuner och regioners praktiker. Jennys aktiva involvering har bland annat bidragit till etablerandet av Forskningskonsortiet Digital Förvaltning; en forskarskola för offentlig digitalisering samt uppdragsforskning och metoder för att mäta mognad i offentlig sektor; samverkansaktiviteter, gästföreläsningar och andra aktiviteter.

Jenny kommer även framgent att vara en viktig samarbetspartner för Institutionen för tillämpad IT och ytterligare bidra till institutionens utveckling inom området digitalisering och offentlig sektor."

 

Värd för hedersdoktorn: Professor Johan Magnusson
Promotor: Professor Alexandra Weilenmann