Bild
Foto: Etienne Girardet
Länkstig

Hållbarhet i teori och praktik

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Sandra Samuelsson, Centrum för konsumtionsforskning

Kort beskrivning

Detta tvärvetenskapliga projekt bygger på en experimentell fältstudie för att utforska teoretiska och praktiska aspekter av miljöutbildning och praxis. Projektgruppen har forskningsintressen inom nationalekonomi, pedagogik och organisationsteori. I befintlig forskning har man konstaterat att utbildningsnivå och rutiner är viktiga aspekter för människor att utföra hållbarhetsinriktat arbete i vardagen, men förståelsen kring etableringen av sådan kunskap och rutiner är inte utforskat. Detta projekt analyserar elevernas upplevelser och hushållens påverkan när de genomför ett hållbarhetsfokuserat utbildningsprogram som kopplar enkla hushållsarbeten till en bredare hållbarhetskontext.