Bild
Foto: Frank Wang
Länkstig

Effektivare insamling av batterier med konsumenten i fokus

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Projektet syftar till att stärka infrastrukturen för insamling av lösa och apparatburna småbatterier och därigenom effektivisera insamlingen. Ett mål är att öka förståelsen för hur människors motivation, rutiner, kunskapsbildning och tekniska system samverkar, och hur man skall påverka dessa olika delar för att skapa ett ur konsumentsynpunkt attraktivare och effektivare insamlingssystem för lösa och apparatbundna småbatterier.

Studien omfattar kartläggning av och fallbeskrivningar av hur olika kommuner hanterar insamlingen, etnografiska studier av praktiker för hantering och återvinning av småbatterier i olika typer av hushåll och en större nationell enkätundersökning av hushållens batterihantering.