Bild
Vintagesaker
Foto: Rabie Madaci/Unsplash
Länkstig

Re:heritage – Cirkulering och kommodifiering av ting med historia

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2014 - 2017
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Idag marknadsförs ting med historia i en rad olika sammanhang: från loppmarknader, secondhand - och retroinriktade affärer till exklusiva vintagebutiker eller butiker på nätet. På vilket sätt får begagnade föremål sitt ekonomiska, historiska och känslomässiga värde? Hur cirkulerar de på secondhand-marknaden och vilken betydelse har platsen, de gator, loppmarknader och byggnader där försäljningen äger rum?

Projektet är uppdelat i delstudier med olika perspektiv. Helene Brembeck och Niklas Hansson från Centrum för konsumtionsvetenskap kommer att fokusera på vad som händer på marknadsplatsen där föremålen byter ägare. Hur ser relationen mellan köpare och säljare ut, hur marknadsförs föremålen och hur får föremålen ett värde både i ekonomiska termer och som föremål med historia?

I de andra delstudierna läggs fokus på föremålen som cirkulerar och platserna i form av stråk, lokaler och byggnader. Dessutom görs en jämförande studie med Storbritannien. Forskargruppen kommer att utveckla teori utifrån forskningsresultaten och i samarbete med Göteborgs Stadsmuseum kommer det att anordnas öppna seminarier för att bjuda in allmänheten att medverka i projektet

Övriga medverkande från Göteborgs universitet

  • Anna Bohlin, projektledare, Institutionen för Globala studier
  • Staffan Appelgren, Institutionen för Globala studier
  • Ingrid Martins Holmberg, Institutionen för kulturvård
  • Anneli Palmsköld, Institutionen för kulturvård

Medverkande från Storbritannien

  • Nicky Gregson, University of Durham
  • Mike Crang, University of Durham