Bild
Person iklädd gul klänning står på en åker.
Foto: Tamara Bellis on Unsplash
Länkstig

Hållbara garderober

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 miljon SEK
Projekttid
2019 - 2020
Projektägare
Centrum för konsumtionsforskning

Kort beskrivning

Syftet med "Hållbara garderober" var att utreda hinder och möjligheter i konsumentbeteende som påverkar omställningen till en cirkulär modeekonomi. Bakgrunden är de krav som många konsumenter i dag ställer på att kläder och mode ska vara etiskt och hållbart producerade, och som många befintliga företag i mode-ekosystemen har haft svårigheter att möta. En del cirkulära lösningar av både teknisk och policy karaktär finns redan utvecklade, men eftersom stora grupper konsumenter fortsätter att konsumera i gamla spår ser butikskedjorna inte tydligt vinsterna med att övergå till cirkulära lösningar.
lösningar.

Bakgrund

Projektets syfte var att belysa konsumentbeteende genom att låta två grupper av konsumenter dokumentera och reflektera över sina val och vanor. Den identifierade relationen till plagg översattes sedan till brister/behov och möjligheter till att utveckla nya lösningar och driva policyfrågor som kan främja cirkulära modesystem. Resultatet från studierna om konsumentbeteende har sammanställts och fungerar som underlag till design- och affärsutveckling.

För att förstå varför användning och konsumtion av kläder ser ut som de gör och hur man kan få mode-ekosystemet att övergå till hållbara lösningar är en analys som tar hänsyn till modets sociala och kulturella betydelser nödvändig.

Projektets partners består av Science Park Borås, Västra Götalandsregionen och Konsumentverket.

Naturvårdsverket, ADA Business Region, Marketplace Borås, Creative Clusture ingår i en referensgrupp som involverats i projektet.