Göteborgs universitet

Om oss

Centrum för finans (CFF) är ett finansforskningscentra inom Göteborgs universitet, vi ingår i Nationalekonomiska Institutionen. CFFs forskning fokuserar främst på förmedling finansiella tjänster. Företag som lånar från konsumenter/sparare och sedan lånar ut till bolag som använder detta för investeringar. De som förmedlar finansiella medel och tjänster är av central betydelse för ekonomisk tillväxt då de finansiella processerna verkar kring dessa.

Sedan 2011 har CFF verkat som ett av sveriges tre finansforskningscentra, en 10-årig satsning med bidrag från VINNOVA. CFF etablerades 2003 som en gemensam satsning mellan Institutionen för Nationalekonomi och Företagsekonomiska institutionen, med syfte att samla Handelshögskolans resurser inom finans inom både utbildning och forskning.