Göteborgs universitet

Forskarseminarier

Forskarseminarier vänder sig främst till forskare inom finans på Handelshögskolan, till vilka externa finansforskare bjuds in som talare.