Göteborgs universitet
Bild
Finance Lab

Finanslabbet

I finanslabbet har man tillgång till realtidsdata från flertalet globala marknadsaktörer, uppdaterade marknadsmodeller och forskningsmaterial från flera internationella investeringsbanker, innefattande de flesta ledande företagen och värdepapper, system som ger studenterna möjlighet att övervaka realistiska placeringar av värdepapper med avseende på värdering och risk.

Finanslabbet ger våra forskare och studenter möjlighet att samverka med andra institutioner och praktiker. Finanslabbet invigdes 2004.