Göteborgs universitet
Länkstig

Stiftelsen Centrum för finans

Stiftelsen Centrum för finans bildades i samband med starten av Centrum för finans. Stiftelsen uppgift är att förvalta medel och främja kontakter med det lokala näringslivet. Ledamöter i styrelsen är representanter för de lokala bankerna, AP2, AP6, FinanskompetensCentrum, föreståndaren Centrum för finans och rektor Handelshögskolan.