Göteborgs universitet

CFF-AP2 Conference November 9, 2017

Konferensen var ett samarrangemang Centrum för finans och Andra AP-fonden. Konferensen hölls helt på engelska. Temat för konferensen var kulturer och beteende inom finanssektorn.