Göteborgs universitet
Bild
finansgrafer
finansgrafer

Felix Neubergh föreläsningar

Felix Neubergh-föreläsningen har hållits varje år sedan 1977. Vartannat år är Handelshögskolan värd för Felix Neubergh-föreläsningen. Dessa år handlar föreläsningen om utmaningar inom bank och finans, och internationellt erkända och framstående personer bjuds in som föreläsare.

Video recording of Professor Anna Cieslak lecture October 19, Felix Neubergh prize winner year 2023; "Policymakers' Uncertainty".  Anna Cieslak är docent vid vid Duke Universitys Fuqua School of Business, och arbetar i skärningspunkten mellan tillgångsprissättning, makroekonomi och monetär ekonomi. 

Video recording of Professor Lars Jonung lecture, Felix Neubergh prize winner year 2021. Lars Jonung är professor emeritus och verksam vid Knut Wicksells centrum för finansvetenskap vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han forskning har främst handlat om penning- och finanspolitik, ekonomiska kriser, Riksbankens historia, inflations-förväntningar, prisregleringspolitik, valutaunioner och ekonomisk idéhistoria, i synnerhet om Knut Wicksell.

Felix Neubergh-föreläsningen har etablerats tack vare donationer från den bortgångna bankmannen Felix Neubergh och hans fru Bertha. Felix Neubergh var född i Göteborg och gav under ett antal år generösa stöd till olika institutioner i sin hemstad, särskilt till Göteborgs universitet. Han strävade efter att stötta universitetets kontakter med kultur och vetenskap i engelskspråkiga länder.