Göteborgs universitet

Sponsorer

En viktig uppgift och ett mål för Centrum för finans är att bygga upp och behålla nära samarbete mellan näringslivet och akademin. Samarbete och utbyte sker genom seminarier och konferenser och bidrag till vår verksamhet.