Göteborgs universitet
Bild
Conference participants

Konferenser

CFF arrangerar regelmässigt konferenser.

Vi tackar särskilt ledamöterna i CFF's styrelse och CFF International Scientific Advisory Board för deras insatser att medverka till Centrum för finans konferenser.