Göteborgs universitet

Professional seminars

Målgrupp är näringslivet och då särskilt finanssektorn. Inbjudna talare är välrenommerade representanter från den svenska privata och offentliga sektorn. Finansstudenter, fakulteten och det lokala näringslivet är inbjudna. Välkomna!