Göteborgs universitet

Publikationer

Centrum för finans verksamhet har vuxit under det senaste decenniet och affilierade forskare är aktiva och publicerar framgångsrikt i ledande tidskrifter, t.ex. Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies och Journal of Finance.

Senaste publicerade artiklarna handlar om; Asset pricing with non-standard preferences; Effects of tournament-like rewards schemes, såsom fondförvaltare möter; Incentive structures in private equity funds; High-frequency trading and its impact of financial markets; Return predictability; Pricing of Initial Public Offerings.

Se "Urval artiklar". För ytterligare info hänvisar vi till respektive forskares websida under Personal.