Göteborgs universitet
Länkstig

Forskare inom finans

Centrum för finans ingår i Institutionen för Nationalekonomi, med forskare anknutna till Centrum för finans som tillhör Nationalekonomiska såväl som Företagsekonomiska Institutionen, mfl.

Carlsson, Evert, Senior Lecturer, Dept Economics
Elliot, Viktor, Research Fellow, Dept Business Administration
Fang, Dawei, Assistant Professor, Dept Economics
Farago, Adam, Assistant Professor, Dept Economics
Gamble, Amelie, Researcher, Dept Psychology
Gärling, Tommy, Professor, Dept Psychology
Hansson, Magnus, PhD Candidate, Dept Economics
Hauff, Jeanette, Senior Lecturer, Dept Business Administration
Herbertsson, Alexander, Assistant Professor, Dept Economcis
Hjalmarsson, Erik, Professor, Head of CFF, Dept Economics
Holmén, Martin, Professor, Dept Economics
Kirchler, Michael, Visiting Professor, University of Innsbruck
Kostitcyna, Natalia, Research Fellow, Dept Business Administration
Lindahl, Anna, PhD Candidate, Dept Economics
Lindblom, Ted, Professor, Dept Business Administration
Lundqvist, Sara, Research Fellow, Dept Business Administration
Mallios, Aineas, Research Fellow, Dept Business Administration
Mavruk, Taylan, Associate Professor, Dept Business Administration
Nguyen, Van Diem, Lecturer, Dept Business Administration
Overland, Conny, Senior Lecturer, Dept Business Administration
Parviz, Alizada, Research Fellow, Dept Business Administration
Sjögren, Stefan, Associate Professor, Dept Business Administration
Thorburn, Karin, Affiliated Professor, Norwegian School of Economics
Zamojski, Marcin, Research Fellow, Dept Economics
Zeng, Ming, Assistant Professor, Dept Economics
Zhang, Jianhua, Senior Lecturer, Dept Economics