Göteborgs universitet
Länkstig

Forskare inom finans

Centrum för finans ingår i Institutionen för Nationalekonomi, med forskare anknutna till Centrum för finans som tillhör Nationalekonomiska såväl som Företagsekonomiska Institutionen, mfl.